Mercy Ships is love in action

Ieder mens is kostbaar. Ieder mens verdient het om gezond te zijn. Ieder mens heeft recht op een plaats in de samenleving. Laat de liefde voor anderen belangrijker zijn dan jouw behoeften.

Over Mercy Ships

Mercy Ships heeft een ziekenhuisschip genaamd Africa Mercy in de vaart, die de armste landen van de wereld opzoekt om daar medische zorg te bieden.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken, omdat 80% van de wereldbevolking op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad woont. De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Ze helpen mensen die te kampen hebben met aandoeningen als een gespleten lip, een tumor, vergroeide benen en oogkwalen. Aandoeningen die bij ons nauwelijks tot niet voorkomen in zo’n vergevorderd stadium omdat we in Nederland beschikken over voldoende kennis en middelen om zulke aandoeningen tegen te gaan. 

Hoewel sommige aandoeningen onschuldig lijken, kunnen ze op lange termijn voor ernstige kwalen en belemmeringen zorgen en ook mentaal hebben de aandoeningen een grote impact in het leven van de mensen. Het komt voor dat ze verstoten worden uit de samenleving omdat ze er niet hetzelfde uitzien als iedereen. Tegelijk verspreidt Mercy Ships het evangelie, door woorden en daden. Ook biedt Mercy Ships door middel van trainingen en medisch onderwijs bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van medische professionals kunnen zij weer anderen trainen en zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy is vertrokken naar een ander land.

Maak het werk van Mercy Ships mogelijk met uw gift!

Africa Mercy wordt volledig bemand met vrijwilligers, die allemaal hun eigen belangen aan de kant zetten om mensen die medische hulp nodig hebben te verzorgen. Dit werk kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door uw gift!

Actuele Tussenstand

Help jij ons met het behalen van het doel?

Over Ons

Wij zijn leerlingen van het Calvijn College in Goes. We zitten in de examenklas havo/vwo en ieder jaar wordt er door een examencommissie een goed doel gekozen en daar wordt het hele jaar geld voor ingezameld. Dit jaar hebben we gekozen voor Mercy Ships. Al het geld dat we ophalen bij acties/evenementen wordt besteed aan operaties van tumoren. Ons doel is om aan het eind van het jaar €30.000 euro te overhandigen aan Mercy Ships. Dat kunnen we natuurlijk niet zonder hulp, daarom wordt de hele school actief betrokken bij het meedoen van acties en het inzamelen van geld en willen we, d.m.v. onze website en social media kanalen, ook nog anderen buiten school betrekken bij ons project.

IMG_20170912_151236_077

Recente Acties

Deze acties hebben we tot nu toe georganiseerd.

Agenda

Deze acties komen er er nog aan!